موسسه خیریه مهر طه، به امید حضور گرم نیکوکاران، بازارچه خیریه لوازم التحریری را برگزار نموده است.

آدرس: میرزای شیرازی شمالی، کوچه شهدا، پ 10

زمان: پنچشنبه 9 شهریور، ساعت 9:30 الی 19:30