يکی از مهم‌ترين تمهيدات دين اسلام در راستای دورانديشی و تامين آينده مسلمين و فرزندان ايشان پايه‌ريزی سنت حسنه وقف است، چنان که وقتی به قرآن کريم و روايات اهل بيت (ع) و سنت عملی ايشان رجوع می‌کنيم، اهميت دو چندان اين سنت زيبا را در می‌يابيم. گرچه در قرآن کريم آيه‌ای به صراحت دال بر وقف وجود ندارد اما از آيات متعددی می‌توان وقف را به عنوان يکی از مصاديق بارز اعمال صالحه يا باقيات صالحات يا ... معرفی نمود.

 


آقای اکبری یک واقف نیکوکار و کشاورز قطعه زمینی را به متراژ 2000 متر در روستای حسین آباد سرهنگ ورامین وقف کرده است. 

 

در ادامه قصد و انگیزه این نیکوکار بزرگوار را می‌خوانید؛

به گفته آقای اکبری: ما دوازده کشاورز نفر بودیم که می‌خواستیم کار وقف انجام دهیم از بین آن‌ها فقط اوضاع مالی اینجانب مناسب نبود و نتوانستم کاری انجام دهیم و حتی از داشتن کرایه تاکسی نیز عاجز بودم. اما با لطف و عنایت خداوند که اوضاع مالی مناسبی برای من پیش آمد زمین 2000 متری را وقف کردم تا برای آخرت خود کاری انجام داده باشم.

 

وی گفت: هر کسی می‌تواند برای مال خود کاری انجام بدهد و اختیار اموال هر کسی به خودش مربوط می‌شود. وقف اینجانب کامل در اختیار سازمان اوقاف قرار داده‌ام تا تمامی امورات را مسئولین انجام دهند. از این بابت که کار خیری انجام داده‌ام و توانستم وقف کنم خیالم از هر لحاظ آسوده است.