«روز جهانی غذا» مقارن شانزدهم اکتبر، به افتخار تاسیس «سازمان فائو» در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده است.
این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی، از جمله «برنامه جهانی غذا» و «صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی» جشن گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، یکی از بزرگ‌ترین مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی است. همزمان با تغییرات اقلیمی، جمعیت جهانی به‌ طور پیوسته در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۹,۶ میلیارد نفر برسد و باید بر اساس این تغییرات سنگین، کشاورزی و سیستم‌های غذایی با تأثیرات تغییرات اقلیمی منطبق شده و انعطاف‌پذیرتر شوند. این تنها راهی است که می‌توان از سلامت اکوسیستم‌ها، جمعیت‌های روستایی و کاهش مهاجرت از این جوامع مطمئن شد.
تولید پایدار مواد غذایی به معنای اتخاذ شیوه‌ای برای تولید بیشتر در اراضی کمتر و استفاده عاقلانه از منابع طبیعی است.
همچنین کاهش ضایعات مواد غذایی در مراحل تولید، برداشت، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی و حمل و نقل بسیار در تولید پایدار تأثیرگذار است که باید نهادینه شود.
تمام عوامل ذکرشده دلیلی بر انتخاب موضوع "آب و هوا در حال تغییر است، مواد غذایی و کشاورزی نیز باید تغییر کند" برای روز جهانی غذا ۲۰۱۶ بوده است.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خواستار رسیدگی بیشتر به بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی در برنامه‌های کشورها جهت اقدام برای تغییرات آب و هوایی و سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه روستایی شد.
به‌نظر می‌رسد با تقویت انعطاف‌پذیری کشاورزان خرده‌پا، می‌توان امنیت غذایی را برای جمعیت رو به افزایش جهان تضمین کرد.