توقف پویش «ماشین مهربانی»
کمپین‌ها
توقف پویش «ماشین مهربانی»

پویش « ماشین مهربانی » برای...

فاطمه ولی‌محمدی
0
موفقیت کمپین تهیه «پروژکتور» جهت هوشمندسازی مدرسه‌ «سحر»
تحصیل و آموزش
موفقیت کمپین تهیه «پروژکتور» جهت هوشمندسازی مدرسه‌ «سحر»

جمع‌سپاری مالی کمپین خرید 2‌ د...

فاطمه ولی‌محمدی
0
موفقیت کمپین تهیه کفش و لباس گرم برای دانش‌آموزان نیازمند
تحصیل و آموزش
موفقیت کمپین تهیه کفش و لباس گرم برای دانش‌آموزان نیازمند

مبلغ مورد نیاز برای تهیه و توزیع 100 بست...

فاطمه ولی‌محمدی
0
بروشورهای آگاهی‌دهنده خیریه بهنام دهش‌پور درباره انواع سرطان‌ها
موسسات خیریه
بروشورهای آگاهی‌دهنده خیریه بهنام دهش‌پور درباره انواع سرطان‌ها

در این نوشتار به نحوه دانلود بروشورها ی...

فاطمه ولی‌محمدی
0
برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید
نیکی نما
برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید

نمایشگاه نقاشی کودکان در حمایت از کودکان...

فاطمه ولی‌محمدی
0
چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در موسسات خیریه
دانش نیکی
چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در موسسات خیریه

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در ه...

فاطمه ولی‌محمدی
0
کمک‌های نقدی به پناهندگان، تحت حمایت برنامه جهانی غذا در ایران
نیکی نما
کمک‌های نقدی به پناهندگان، تحت حمایت برنامه جهانی غذا در ایران

در طول دهه گذشته، برنامه جهانی غذا ( WFP...

فاطمه ولی‌محمدی
0
نگاهی چندبُعدی به موضوع فقرزُدایی در برنامه جهانی غذا (WFP)
مفاهیم و قوانین
نگاهی چندبُعدی به موضوع فقرزُدایی در برنامه جهانی غذا (WFP)

 « برنامه جهانی غذا » (...

فاطمه ولی‌محمدی
0
گزارش نخستین کنفرانس بین‌المللی کودکان دارای معلولیت
نیکی نما
گزارش نخستین کنفرانس بین‌المللی کودکان دارای معلولیت

نخستین کنفرانس بین المللی کودکان دارای م...

فاطمه ولی‌محمدی
0
بهترین فرصت برای اشتغال کودکان‌کار!
نیکی نما
بهترین فرصت برای اشتغال کودکان‌کار!

تبلیغ عجیب سامانه نوآوری اجتماعی مربوط ب...

فاطمه ولی‌محمدی
0