«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

موسسات خیریه‌ای که توسط Charity Navigator در زیر معرفی می‌شوند به صورت فزاینده‌ای در حال پیشرفت هستند. بدین ترتیب که طی سه سال اخیر توانسته‌اند برنامه‌ها و خدمات خود را به طور متوسط تا 35% ارتقا دهند و نکته جالب توجه آن‌که، به میزان کافی پول در حساب‌های بانکی آن‌ها وجود دارد که بتوانند این نرخ رشد را تا سال‌های آتی نیز حفظ نمایند.

 

رتبه
موسسه
رشد برنامه
1
بنیاد کیت توبی
518،3 %
2
شرکت راجرز
222،6 %
3
باغ گیاه شناسی دس موینز
124،3 %
4
مرکز هنرهای نمایشی آننبرگ
124،0 %
5
بنیاد آموزش و پرورش
99،8 %
6
مرکز مطالعات بین المللی جنوبی
97،8 %
7
بنیاد CAMC
94،4 %
8
ماموریت هند، AIM
86،7 %
9
بنیاد شاون کارتر
84،5 %
10
دوستان رادیو عمومی آریزونا  
75،7 %