«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

در وبسایت «Charity Navigator»، موسساتی معرفی شده‌اند که بالغ بر 95% از درآمدهای خود را از منابع غیردولتی بدست آورده‌اند.
بنابراین این موسسات برخلاف سایر موسسات خیریه‌ای که وابسته به دولت‌اند و درآمدهای آن‌ها در گرو تعهدات دولت، حق عضویت و کمک‌های مالی  و... است، فعالیت‌های خود را سامان داده‌اند. در جدول زیر ده خیریه با بالاترین رتبه در تکیه بر مشارکت‌های خصوصی، آورده شده‌اند.

 

رتبه
موسسه
امتیاز کل
1
100،00
2
100،00
3
100،00
4
100،00
5
100،00
6
100،00
7
99،68
8
99،15
9
98،90
10
98،77