همزمان با هفته کودک، جمعیت امام علی(ع)، نشر ورتا و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایشگاهی با عنوان «بذر صلح» را ترتیب داده اند. آثار این نمایشگاه به دست کودکان جمعیت امام علی(ع) خلق شده‌اند.