ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

20فوریه؛ روز جهانی عدالت اجتماعی

سازمان ملل متحد20 فوریه برابر با 1 اسفند ماه را روز عدالت اجتماعی نامیده است. هدف از نام گذاری این روز رعایت حقوق برابر میان همه ی افراد صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو اعلام شده است.

سازمان ملل متحد، عدالت اجتماعی را یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز می داند. همچنین از اصول عدالت اجتماعی چون برابری جنسیتی حمایت می کند و وقتی انسان با توجه به جنس، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ یا ناتوانی با موانعی رو به رو می شود آن را حذف می کند.

در سال 2018 سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، موضوع  حقوق کارگران را مطرح کرده است. منظور کارگران در حرکت؛ کارگران مهاجری است که برای یافتن شغل به کشور دیگر مهاجرت می کنند.

شعار امسال، کارگران در حرکت، تلاش برای عدالت اجتماعی است.


طبق بررسی های انجام شده حدود 258 میلیون مهاجر بین المللی وجود دارد بیشتر مهاجران امروزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جستجوی فرصت های شغلی مناسب هستند. سازمان بین المللی این تعداد را رقمی در حدود 150میلیون کارگر مهاجر تخمین زده است.
در میان آمار منتشر شده کارگران مهاجر 56 درصد مرد و 44 درصد زن هستند. کارگران مهاجر 4،4 درصد از کل کارگران را تشکیل می دهند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.