«سازمان ملل متحد» 20 فوریه برابر با 1 اسفند ماه را روز عدالت اجتماعی نامیده است. هدف از نام گذاری این روز رعایت حقوق برابر میان همه ی افراد صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو اعلام شده است.

سازمان ملل متحد، عدالت اجتماعی را یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز می‌داند. همچنین از اصول عدالت اجتماعی چون برابری جنسیتی حمایت می‌کند و وقتی انسان با توجه به جنس، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ یا ناتوانی با موانعی رو به رو می‌شود آن را حذف می‌کند.


پیشنهاد مطالعه:

تحریم بانکی مهاجران؛ چرا !؟


روز جهانی عدالت اجتماعی


آمارهای سال 2018 سازمان ملل متحد

در سال 2018 سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، موضوع  حقوق کارگران را مطرح کرده است. منظور کارگران در حرکت؛ کارگران مهاجری است که برای یافتن شغل به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند.

طبق بررسی‌های انجام شده سازمان ملل متحد، حدود 258 میلیون مهاجر بین المللی وجود دارد بیشتر مهاجران امروزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جستجوی فرصت‌های شغلی مناسب هستند. سازمان بین المللی این تعداد را رقمی در حدود 150 میلیون کارگر مهاجر تخمین زده است.

در میان آمار منتشر شده کارگران مهاجر 56 درصد مرد و 44 درصد زن هستند. کارگران مهاجر 4،4 درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند.


شعار سال 2018، کارگران در حرکت، تلاش برای عدالت اجتماعی است.


آمارهای سال 2019 سازمان بین‌المللی کار

در سال 2019  آمار جالبی از افرادی که در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند ارائه داده است.

طبق آمار سازمان ILO هم‌اکنون حدود 2 میلیارد نفر در جهان شرایط بد و فضایی ناامن زندگی می‌کنند که بیش از 400 میلیون نفر از آن‌ها بین 15 تا  29 سال هستند. 

تنها راه برون رفت از این معضل جهانی ایجاد اشتغال، دسترسی به زندگی بهتر و با کیفیت، افزایش درآمد، کمک به جوامع و جلوگیری از خشونت و چالش‌های پس از جنگ می‌باشد.


شعار سال 2019: اگر صلح و پیشرفت می‌خواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید.

 

نسخه انگلیسی این مطلب