سالانه 246 میلیون کودک در جهان برای تولید و سود بیش‌تر به کار گرفته می‌شوند، این کودکان مورد شکنجه قرار می‌گیرند و در مواردی کشته می‌شوند.

سازمان عفو بین‌الملل با هدف آگاهی‌رسانی جمعی و هشدار نسبت به معضل کودکان کار، پوستری خلاقانه طراحی نموده است.