سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تحکیم  پایه‌های سنت نبوی وقف، ترویج این فرهنگ اسلامی و نیز معرفی کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی این عمل خداپسندانه، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 27 صفر را با عنوان «روز وقف» نام‌گذاری کرده است.

امسال هم‌زمان با هفته وقف، سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کمپین مشترکی با عنوان «همه واقف باشیم» را راه‌اندازی کرده‌اند. در همین راستا  400 سازه با هدف تبلیغ امر وقف در سطح شهر  نصب شده و در معرض دید عموم قرار گرفته و از ظرفیت هنر برای آشنایی مردم در حوزه‌های وقف آموزش، پژوهش و ورزش استفاده شده است، 

هدف از ایجاد این کمپین فرهنگ‎سازی وقف و نیکوکاری است. در متون دینی و ادبی ما به وفور بر اهمیت وقف و تاثیرات مثبت آن بر جامعه تاکید‌شده است. می توان با فرهنگ‌سازی صحیح و اصولی در این حوزه از ظرفیت‌های موجود در مسیر بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و ... بهره برد.

آمار نشان می‌دهد که شمار موقوفات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش چشمگیری داشته است واقفان با اندیشه‌های خیرخواهانه خود می‌توانند این موقوفات را هم سو با نیازهای جامعه پیش ببرند و باعث ارتقا سطح زندگی مردم شود.


نمونه‌های از این پوسترها در سطح شهر

 

تصاویر بیش‌تر