جمعیت امداد علی(ع)، با هدف معرفی فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی جشنواره غذا و بازارچه خیریه برگزار می‌کند. بازاچه خیریه بوی عیدی شامل فروش محصولات متنوع و اجرای برنامه‌های هنری است.

انجمن خیریه امام علی(ع) فعالیت‌های کارآفرینی خود را با هدف درآمدزایی برای افراد تحت پوشش انجام می‌دهد. محصولات جمعیت امام علی در حال حاضر در سه دسته خوراکی، پوشاک و محصولات هنری و تزئینی دسته‌بندی می‌شوند. تولیدکنندگان این محصولات را معمولا بانوان و مددجویان تحت پوشش جمعیت تشکیل می‌دهند. جمعیت امام علی همواره با رویکرد توانمندسازی تلاش کرده است تا خانواده‌های تحت پوشش خود را پس مدتی از چرخه نیاز به خود خارج سازد و کمکشان کند تا روی پای خود بایستند. در سال‌های اخیر جمعیت فعالیت‌های کارآفرینانه را با رویکرد توانمندسازی مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش خود به‌صورت جدی در پیش‌گرفته است.زمان:در تاریخ ٢ الی ۴ اسفند، ساعت ١٠ تا ٢٢

مکان: پارک وی، مجموعه تلاش