چالش: حقوق بشر و آزادی‌های مدنی همواره یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جوامع بشری بوده است. در طول تاریخ و به ویژه در دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی به منظور افزایش سطح آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی برای رعایت این حقوق صورت پذیرفته است. با این وجود همچنان درصد قابل ملاحظه‌ای از افراد صرفاً برمبنای ویژگی‌هایی چون رنگ پوست، نژاد، جنسیت، مذهب، گرایش جنسی و ... قضاوت می‌شوند و از حقوق مسلّم خود محروم می‌مانند.


تعداد قابل توجهی از پناهندگان در سراسر جهان آواره شده‌اند و مجبورند با حداقل امکانات زندگی، با موانع و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند و صرفاً به این علت که نام پناهندگی را بر دوش می‌کشند، از حق مشارکت بی‌بهره مانده‌اند.  

باورهای غلط و عدم وجود امکانات و قوانین محکم، افراد دارای معلولیت را به لحاظ اجتماعی با جامعه بیگانه ساخته است. فقر و شکاف طبقاتی در حال گسترش است. پس از گذشت چند دهه از اجرای سیاست آپارتاید و به دنبال آن پیدایش جنبش ضد آپارتاید و وقوع انقلاب فرهنگی، متاسفانه همچنان تعصب و تبعیض نژادی در جای جای دنیا به چشم می خورد. برای مثال در ایالات متحده، ترکیب فعلی زندانیان نشان می دهد که یک نفر از هر سه مرد سیاه پوست در آمریکا می تواند انتظار داشته باشد که در طول عمر خود حداقل یک بار زندانی شود.

ماموریت گوگل چیست؟

با توجه به این شرایط و در راستای اهدافgoogle.org، به عنوان یکی از پیشتازان عرصه وقف نوین، در پی آن است با حمایت‌های مالی و غیرمالی به موسسات خیریه‌ای که در حوزه رفع نابرابری‌ها و اجرای عدالت اجتماعی گام برمی‌دارند، تغییری هرچند کوچک در جهان ایجاد نماید.

گوگل برای رفع نابرابری ها چه می کند؟

  • بهبود عدالت نژادی

گوگل هدف خود را کمک به موسسات خیریه‌ای که از علم داده و رویکردهای جدید برای شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های عدالت کیفری استفاده می‌کنند، قرار داده است. گوگل همچنین مشوق و حامی رهبرانی ست که در پی تغییر خط فکری جامعه به سمت عدالت خواهی‌اند.

  • بهره‌گیری از علم آمار به منظور ردیابی و بهبود امنیت عمومی و عدالت نژادی
  • دیجیتالی کردن و تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا

 

 

نویسنده: رویا باقری