ویکی‌نیکی چه می‌کند؟

ويكى‌نيكى به نيكوكارانى كه به دنبال تاثيرگذارى بيش‌تر در جامعه هستند، یاری می‌رساند.

برای بسیاری از خیرین، این سئوال پیش می‌آید که چگونه؟ به کجا و چه کسانی؟ و چه چیزهایی کمک کنند. ویکی‌نیکی با راهنمایی نیکوکاران و معرفی موسسات معتبر به آن‌ها کمک می‌کند تا با تاثیرگذاری بیش‌تری فعالیت کنند.


ویکی‌نیکی به موسسات مردم نهاد و خیریه‌هایی کمک می‌کند که به دنبال جلب مشارکت داوطلبین و توانمندسازی مددجویان خود هستند.

امروزه شیوه‌های سنتی فعالیت خیریه‌ها دیگر پاسخگو نیست و آن‌ها می‌بایست ساختار سازمانی و نوع فعالیت‌های خود را با استراتژی‌های نوین مدیریتی همسو سازند، ویکی‌نیکی در این راه یاری‌گر موسسات خیریه خواهد بود.


ویکی‌نیکی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که خواهان اثرگذاری بیش‌تر در جامعه در مسیر محقق شدن مسئولیت اجتماعی خود هستند، یاری می‌رساند.

بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ می‌دانند که نباید فقط به فکر کسب سود و درآمد باشند و باید به محیط و جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشته باشند. ویکی نیکی با ایده‌های نوین و مشاوره‌های علمی با توجه به شناخت از موسسات خیریه و مددجویان و ارتباط با آن‌ها، به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، برند خود را نیز معرفی کنند.