توسعه اجتماعی


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بسیاری در حوزه توسعه اجتماعی فعالیت دارند. هدف از تاسیس این مراکز کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه توسعه اجتماعی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی