حوزه فعالیت


کمی صبر کنید...

خیریه ترنم

148726077 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران

حوزه فعالیت سلامتی + خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه شمس

148722046 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مادر مهربان

148717027 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه مادر مهربان امّ المومنین خدیجه کبری (سلام الله علیها)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران

برای ثبت و تاسیس خیریه‌، می‌باید با توجه به اهداف تاسیس آن، حوزه فعالیت موسسه خیریه را نیز در اساسنامه، ذکر نمود. برخی حوزه‌های فعالیت از پیش تعیین شده برای ثبت خیریه‌ها عبارتند از :

  • رفاه اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی
  • ترویج ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی
  • توسعه انسانی و اقتصادی
  • امور خیریه و نیازمندان

افراد می‌توانند به ارگان‌های صدور مجوز تاسیس خیریه مراجعه و تمامی اطلاعات لازم را کسب کنند.