تحصیلات


کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

فعالیت موسسات خیریه‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه «تحصیلات» شامل:

  • ساخت مدارس و مراکز آموزشی
  • فراهم کردن ایجاد تحصیل برای کودکان مناطق محروم
  • تامین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه تحصیلات را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «مهرگیتی»، یکی از نمونه‌های این موسسات است که در زمینه تحصیلات فعالیت می‌کند.

دسته‌بندی