کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

بنیاد رشد

148588291 98 5,000 تومان ناموجود

امور خیریه بنیاد رشد

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی - عمرانی
منطقه جغرافیایی تهران

بنیاد شریف

148554109 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه عترت بوتراب

148554107 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران

فعالیت موسسات خیریه‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه «تحصیلات» شامل:

  • ساخت مدارس و مراکز آموزشی
  • فراهم کردن ایجاد تحصیل برای کودکان مناطق محروم
  • تامین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه تحصیلات را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «مهرگیتی»، یکی از نمونه‌های این موسسات است که در زمینه تحصیلات فعالیت می‌کند.

دسته‌بندی