کمی صبر کنید...

بنیاد کمک

148552661 98 5,000 تومان ناموجود

بنیاد نیکوکاری کیش مهر کتایون(کمک)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خانه ای بی

148552660 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

کانون هموفیلی ایران

148552648 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه اهسا

148552112 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه اهسا (انجمن همیاران سلامت پرور البرز)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + آموزشی
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه خادمین کتیج

148552111 98 5,000 تومان

موسسه خیریه خادمین کتیج

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی
منطقه جغرافیایی سیستان و بلوچستان
از {{model.count}}

خیریه سیب سرخ

148551243 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه بچه های سیب سرح

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد آموزشی + بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرانه زنجان

148551155 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی زنجان

خیریه کهریزک

148551153 98 5,000 تومان ناموجود

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه رعد

148550430 98 5,000 تومان ناموجود

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

دسته‌بندی