کمی صبر کنید...

خیریه اشرف الانبیاء(ص)

148559851 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرطه

148552663 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه آتنا

148552646 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه ارتقا کیفیت زندگی زنان آتنا

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

دسته‌بندی