خدمات انسانی


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بسیاری در حوزه خدمات انسانی فعالیت دارند. هدف از تاسیس این مراکز کمک به نیازمندان و ارتقا کیفیت زندگی آن‌هاست.

فعالیت موسسات خیریه‌ در حوزه «خدمات انسانی» شامل:

  • کمک‌های نقدی
  • کمک‌های غیر نقدی
  • تامین نیازهای اولیه مددجویان 
  • توانمندسازی مددجویان

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه خدمات انسانی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


دسته‌بندی