علوم انسانی


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمتری در حوزه علوم انسانی فعالیت دارند. هدف از تاسیس آنها ارتقا جایگاه علوم انسانی در کشور می‌باشد.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه علوم انسانی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی