دینی و مذهبی


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در حوزه «دینی و مذهبی» فعالیت دارند. هدف از تاسیس این موسسات ترويج ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی است.

فعالیت موسسات خیریه‌ در حوزه «دینی و مذهبی» شامل:

  • برگزاری کلاس‌های قرآن
  • برگزاری کلاس‌های دینی و مذهبی
  • تبلیغ ارزش فرهنگ اسلامی

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه دینی و مذهبی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: