کمی صبر کنید...

انجمن حامی

148588152 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه هم انديشی توسعه

148556794 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه هم انديشی توسعه

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی - تحقیقات و سیاست عمومی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

موسسه آوای مهر عجب شیر

148556781 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه آوای مهر عجب شیر

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی - حقوق انسانی و مدنی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی - مشاوره
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

لیست موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه تحقیقات و سیاست عمومی فعالیت دارند، در این فهرست قابل مشاهده است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه تحقیقات و سیاست عمومی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی