کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه ایلیا

148589375 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

گروه احیا

148582149 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

سرای احسان

148582110 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حمایت از کودکان کار

148574995 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از کودکان کار

حوزه فعالیت سلامت و بهداشت - حقوق انسانی و مدنی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - آموزشی - پژوهشی - مشاوره - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه الزهرا (س)

148557149 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه معلولین و سالمندان شهرستان نایین

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی اصفهان

موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشتی-درمانی با هدف ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه فعالیت می‌کنند. موسسات خیریه درمانی انواع فراوانی دارند. بعضی از آن‌ها عبارتند از:

  • بیمارستان‌های خیریه
  • درمانگاه و مراکز بهداشتی خیریه
  • مراکز درمان بیماری‌های ویژه
  • موسسات خیریه پژوهشی برای پیشگیری یا درمان برخی از بیماری‌ها
  • موسسات خیریه آموزشی فعال در حوزه بهداشت و درمان

دسته‌بندی