بهداشتی و درمانی


کمی صبر کنید...

خیریه ترنم

148726077 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه تعالی راه نیکی و مهر تهران

حوزه فعالیت سلامتی + خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه شمس

148722046 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشتی-درمانی با هدف ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه فعالیت می‌کنند. موسسات خیریه درمانی انواع فراوانی دارند. بعضی از آن‌ها عبارتند از:

  • بیمارستان‌های خیریه
  • درمانگاه و مراکز بهداشتی خیریه
  • مراکز درمان بیماری‌های ویژه
  • موسسات خیریه پژوهشی برای پیشگیری یا درمان برخی از بیماری‌ها
  • موسسات خیریه آموزشی فعال در حوزه بهداشت و درمان

دسته‌بندی