کمی صبر کنید...

انجمن حامی

148588152 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حمایت از کودکان کار

148574995 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از کودکان کار

حوزه فعالیت سلامت و بهداشت - حقوق انسانی و مدنی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - آموزشی - پژوهشی - مشاوره - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

تشکل همت زنان جنوب

148559867 98 5,000 تومان ناموجود

تشکل همت زنان جنوب

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی - محیط زیست
حوزه عملکرد پژوهشی - مشاوره
منطقه جغرافیایی تهران

پژوهش به عنوان مهم‌ترین عضو در هر نظام، وظیفه ارتقا و توسعه پایدار جامعه را بر عهده دارد. هدف از تشکیل موسسات خیریه پژوهشی این است که افراد داوطلب بتوانند در حوزه‌های گوناگون با فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود گامی برای حل مشکلات افراد نیازمند بردارند. 

به تبع آن موسسات خیریه پژوهشی، وظیفه تحقیق و پژوهش برای یافتن راه‌حل مشکلات و مرتفع نمودن نیازهای اساسی افراد جامعه را به عهده دارند. برای مثال موسسه تحقیقات سرطان که با پژوهش‌های خود موفق به تولید داروی انواع سرطان شده است، داروهای ارزان قیمت برای معالجه سرطان را در کشور عرضه می کنند. در این صفحه، «ویکی‌نیکی» لیست موسسات خیریه پژوهشی کشور را استخراج و ارائه نموده است.

دسته‌بندی