پژوهشی


کمی صبر کنید...

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه شمس

148722046 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

پژوهش به عنوان مهم‌ترین عضو در هر نظام، وظیفه ارتقا و توسعه پایدار جامعه را بر عهده دارد. هدف از تشکیل موسسات خیریه پژوهشی این است که افراد داوطلب بتوانند در حوزه‌های گوناگون با فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود گامی برای حل مشکلات افراد نیازمند بردارند. 

به تبع آن موسسات خیریه پژوهشی، وظیفه تحقیق و پژوهش برای یافتن راه‌حل مشکلات و مرتفع نمودن نیازهای اساسی افراد جامعه را به عهده دارند. برای مثال موسسه تحقیقات سرطان که با پژوهش‌های خود موفق به تولید داروی انواع سرطان شده است، داروهای ارزان قیمت برای معالجه سرطان را در کشور عرضه می کنند. در این صفحه، «ویکی‌نیکی» لیست موسسات خیریه پژوهشی کشور را استخراج و ارائه نموده است.

دسته‌بندی