کمی صبر کنید...

انجمن مدیریت سبز ایران

148559858 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت محیط زیست
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرانه زنجان

148551155 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی زنجان

خیریه کهریزک

148551153 98 5,000 تومان ناموجود

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه بهنام دهش پور

148547643 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه محک

148547420 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

دسته‌بندی