کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

گروه احیا

148582149 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حمایت از کودکان کار

148574995 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از کودکان کار

حوزه فعالیت سلامت و بهداشت - حقوق انسانی و مدنی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - آموزشی - پژوهشی - مشاوره - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه فرزندان حضرت زهرا (س)

148552535 98 5,000 تومان

خیریه فرزندان حضرت زهرا (س)

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی + خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه طلوع بی نشان ها

148551060 98 5,000 تومان ناموجود

جمعیت طلوع بی نشان ها

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + بهداشتی و درمانی + نگهداری و سرپرستی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه رعد

148550430 98 5,000 تومان ناموجود

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

موسسات خیریه توانیابی و بازپروری، با هدف بازگرداندن افراد به زندگی عادی و کمک به نیازمندان ایجاد می‌شوند. انواع این موسسات عبارتند از:

  • موسسات توانیابی معلولین جسمی و ذهنی
  • موسسات بازپروری کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست
  • موسسات بازپروری معتادین

دسته‌بندی