توان‌یابی و بازپروری


کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

گروه احیا

148582149 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه توانیابی و بازپروری، با هدف بازگرداندن افراد به زندگی عادی و کمک به نیازمندان ایجاد می‌شوند. انواع این موسسات عبارتند از:

  • موسسات توانیابی معلولین جسمی و ذهنی
  • موسسات بازپروری کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست
  • موسسات بازپروری معتادین

دسته‌بندی