یکی از خدمات جالب CAF، ارائه لیستی از نیکوکارترین کشورهای جهان در پایان هر سال میلادی است. این بنیاد به منظور سهولت و دقت در این کار، سه شاخص عمده معرفی نموده است که بر اساس آن‌ها میزان سخاوت و یا نیکوکار بودن کشورها را می‌سنجد.  

  • کمک به خیریه‌ها                                                           

  • شرکت در کارهای داوطلبانه                            

  • کمک به افراد ناشناس

                                       

CAF، علاوه بر اینکه وضعیت هریک از کشورها را در هرکدام از این شاخص‌ها به صورت مجزا منتشر می‌کند، در آخر با جمع امتیازهای بدست آمده از هر سه شاخص، یک نمره کلی به هر کشور اختصاص می‌دهد و در آخر کشورها بر مبنای همین نمره، از جایگاه اول به پایین رده‌بندی می‌شوند.