خیریه روشنای امید توسط همسران تنی چند از مسئولین عالی رتبه کشور و وزرای دولت فعلی با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تاسیس شد.

نحوه شکل گیری و پیدا شدن جامعه هدف این بهزیستی را «خانم یاوری»، مدیرعامل این خیریه اینطور بیان می کند: «وقتی ایده تاسیس خیریه به ذهنمان رسید، ابتدا تصمیم گرفتیم روی بچه‌های بی‌سرپرست یا بد بدسرپرست کار کنیم اما وقتی پیش رفتیم دیدیم بهزیستی کاملا از این بچه‌ها حمایت می‌کند و خیرین هم این بچه‌ها را حمایت می‌کنند.

اما بچه‌هایی که بعد از هفده سالگی از بهزیستی ترخیص می‌شوند، دیگر حامی و پشت و پناهی ندارند.این بچه‌ها از شبه خانواده‌ها که بیرون می‌آیند، دیگر هیچ نظارتی رویشان نیست و در جامعه رها می‌شوند. معمولا به این بچه‌ها کسی اعتماد ندارد و چون آموزش خوبی ندیده‌اند شغلی پیدا نمی‌کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم فعالیت این خیریه را بر روی این بچه‌ها متمرکز کنیم.»

وی ادامه می‌دهد: «در مرحله اول تعدادی از بچه‌های خروجی بهزیستی را شناسایی و جمع آوری کردیم و مشکلاتشان را شنیدیم و متوجه شدیم که آسیب دیده‌اند. در مرحله بعد با کمک یک کلینیک مددکاری، شصت نفر از این بچه‌ها را از نظر آسیب‌ها، وضعیت جسمی، روحی و روانی بررسی شدند و گزارش اولیه به دست ما رسید و متوجه شدیم که از نظر تحصیلات، مکان زندگی، مهارت، فعالیت‌های فعلی در چه وضعیتی هستند.»

با این که خیریه روشنای امید بیشتر از یک سال است که تاسیس شده اما هفت ماهی می شود که روی بچه‌های خروجی بهزیستی متمرکز شده است. در حال حاضر نیازهای این بچه‌ها توسط خیریه دسته بندی شده و اولویت‌ها مشخص شده‌اند. آن طور که مدیرعامل خیریه می‌گوید اولین نیاز این بچه‌ها مسکن است. در حال حاضر خیریه در تلاش است تا چند واحد مسکونی را برای نگهداری از بچه‌ها آماده‌سازی کند.

اشتغال و حرفه و بیمه و آموزش مهارت‌های زندگی هم از دغدغه‌های دیگر خیریه روشنای امید برای این کودکان رها شده است.

به گفته مسئولین خیریه روشنای امید این بچه‌ها بسیار توانمند هستند ولی چون آموزشی ندیده‌اند، نمی‌توانند کاری انجام بدهند و آموزش یک مهارت و حرفه، اولویت مهمی است. خیریه در صدد است تا با آموزش مهارت به این افراد به اشتغال زایی آن‌ها هم کمک کند.

چندی پیش، این خیریه دو چهره سرشناس هنری را به عنوان سفیر خود معرفی کرد. «الهام حمیدی» و «پوریا پورسرخ» دو بازیگری هستند که این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند. طبق گفته «خانم آخوندی»، عضو هیئت مدیره خیریه روشنای امید در انتخاب این دو فرد هم وسواس خاصی خرج شده است. «الهام حمیدی» سفیر مهربانی و «پوریا پورسرخ» سفیر مبارزه با استعمال دخانیات هستند.