طرح گنجینه‌های شرکت به پرداخت ملت با هدف حمایت از تحصیل کودکان در ایام ماه مبارک رمضان ارائه شده است.

در ماه مبارک رمضان شرکت به پرداخت ملت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، با عقد تفاهم‌نامه‌‍‌ای با بنیاد کودک بر آن شده است با اختصاص درصدی از درآمد حاصل از تراکنش‌های خود به بنیادکودک، گامی در حمایت از دانش‌آموزان با استعداد نیازمند سراسر کشور بردارد. لازم به ذکر است که تراکنش در هر شهری که انجام گیرد، این مبلغ مشخص از تراکنش نیز به دانش آموزان همان شهر اختصاص داده می شود.