مدیر کل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت از تشکیل خیریه‌های بیمارستانی برای پیگیری وضعیت بیماران نیازمند پس از ترخیص و توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها خبر داد.

به گزارش ویکی نیکی محمد نصیری در گفتگو با ایسنا، درباره جزییات تشکیل این خیریه‌ها توضیح داد و گفت: همه بیمارستان‌ها از زمان تاسیس، محل رجوع مردم برای کار خیر بوده‌اند، ضمن اینکه افراد نیازمند نیز برای دریافت کمک به مددکاری مراجعه می‌کنند، اما چارچوب ساختار بیمارستان‌های دولتی حتی این اجازه را به بیمارستان‌ها نمی‌داد که شماره حسابی مستقل داشته باشند تا خیرین پولی به آن واریز کنند. به همین منظور سال گذشته وزیر بهداشت ابلاغیه‌ای درباره ضرورت تشکیل خیریه پشتیبان بیمارستانی در تمام 580 بیمارستان دولتی و دانشگاهی کشور صادر کردند.

وی ادامه داد: 40 درصد بنا و زمین بیمارستان‌های تهران و به همین نسبت در شهرستان‌ها موقوفه هستند. به دلیل ساختار بیمارستان‌ها حتی مجبور بودیم بیمار نیازمند را به موسسات دیگری برای دریافت کمک ارجاع دهیم و نمی‌توانستیم صندوقی برای جلب مشارکت در بیمارستان‌ها داشته باشیم؛ در حالی که رویکرد سلامت جامعه‌نگر به ما نشان می‌دهد که موضوع فعالیت بیمارستان تنها کار درمان نیست، بلکه باید به بیمار هم توجه کرد. ممکن است بیماری فردی مبتلا به فقر غذایی یا آسیب اجتماعی باشد که این موضوع نیازمند رهگیری از طرف بیمارستان است. تمام این اقدامات نیز تنها با رویکرد خیریه امکان‌پذیر می‌شود.

نصیری نتیجه ایجاد خیریه‌ها را جلب مشارکت و تقویت مددکاری و فعالیت‌های اجتماعی در بیمارستان‌ها دانست و گفت: با همکاری وزارت کشور تغییراتی در اساس‌نامه‌ها داده شد تا طبق آن خیریه‌ها را در بیمارستان‌ها  مستقر و مددکار بیمارستان را به عنوان دبیر آن معرفی کنیم. در عین حال استقلال خیریه نیز مد نظر قرار داده می‌شود. بعد از ابلاغیه وزیر بهداشت، جریانی در کشور ایجاد شد که به دنبال آن در عموم بیمارستان‌ها خیریه‌ها تشکیل شده‌ است.

مدیر کل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد: چشم‌انداز ما این است که در آینده مدیریت اجرایی بیمارستان‌ها را در قالب خیریه به مردم واگذار کنیم که این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نیز تکلیف شده‌است.

به گفته نصیری، این خیریه‌ها در بیمارستان‌ها تشکیل می‌شوند و پزشکان شاخص و هیئت علمی بیمارستان و خیرین، هیئت مدیره آن را تشکیل می‌دهند. حوزه فعالیت آن‌ها نیز حمایت و رهگیری خدمات بعد از ترخیص بیماران و توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها تعریف شده‌ است. در حال حاضر تقریبا تمام بیمارستان‌ها در مسیر ثبت این خیریه‌ها هستند و در برنامه داریم که تا پایان سال به رقم 580 خیریه در بیمارستان‌ها برسیم.