در این متن نکاتی هرچند ساده اما مهم در مورد جمع آوری کمک آورده شده است که موسسات خیریه باید نسبت به آن ها توجه لازم را مبذول دارند.

توجه به جذابیت موضوع

به طور قطع جذابیت موضوع برای نیکوکاران و مردم، اساسی ترین و مهم ترین نکته ای است که موسسات باید توجه داشته باشند. جمع آوری کمک مالی و یا جلب حمایت خیرین، تا حد زیادی در گرو این مسئله است که موسسه تا چه حد توانسته در جلب نظر حمایت کنندگان موفق عمل کند. بدیهی است که هرچه جذابیت موضوع برای خیرین و مردم بیش تر باشد، کمک های مالی و حمایت آن ها از موسسه نیز بیش تر می شود.

دلیل انتخاب

اگر موسسه ای می خواهد کمک مالی یا حمایت خیرین را داشته باشد، باید پشت این امر یک دلیل خوب باشد، دلیلی که مردم و خیرین بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

میل به چالش

گاهی مواقع چالش های شخصی می توانند، توجه جهان اطراف را جلب کنند. موسسه می تواند یک چالش ایجاد و از این طریق توجه دنیای اطراف را جلب نماید و الهام بخش دیگران باشد.

ساده نگه داشتن چالش

پیشرفت طلبی خوب است امّا نباید تا حدی باشد که چالش ها را بیش از حد پیچیده کند. چراکه پیچیدگی زیاد ممکن است منجر به سقوط گردد.

تفکر رو به جلو

برنامه ریزی و تفکر رو به جلو کلید موفقیت و ابتکار در جمع آوری کمک است. موسسه خیریه باید برای جمع آوری کمک خود یک برنامه مناسب تنظیم نماید و در آن موارد و رویدادهای احتمالی را در نظر بگیرد.

تمرکز

ممکن است موسسه خیریه در مسیر جمع آوری کمک با مشکلاتی رو به رو شود اما باید همچنان روی اهداف و راه خود متمرکز باقی بماند.

پیدا کردن یک شریک

انجام انفرادی این امر همیشه مشکل تر از زمانی است که از یاری نهاد یا افرادی دیگری بهره گرفته می شود.

به اشتراک گذاری تجارب

موسسات باید سعی داشته باشند که تجارب و یا توصیه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند تا سایرین هم بتوانند از تجربیات آن ها بهره ببرند.

 

مؤلف: رویا باقری