movember Foundation، تنها بنیادی است که هدف خود را صرفاً موضوع سلامت مردان قرار داده است و در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند. این بنیاد در پی آن است که با آگاهی‌رسانی‌های جمعی و بهره‌گیری مناسبت از ابزار موجود، از مرگ زودهنگام جوانان جلوگیری نماید.

این بنیاد اخیراً در راستای هدف خود، کمپین جالبی راه‌اندازی نموده و در آن از سبیل به عنوان نماد هشدار نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات بهره گرفته است. در واقع تمامی مردان می‌توانند با سبیل گذاشتن، پیامی را به دیگران برسانند و جزئی از این کمپین باشند.