بیشتر خشونت‌های خانگی با شکل بسیار کوچک و ضعیفِ خشونت آغاز می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه : «سخنرانی "جکسون کاتز" با موضوع خشونت علیه زنان»

بنیاد «زنان و کودکان» دبی، در پی آگاهی رسانی به مردان، با نشان دادن اینکه اشکال بسیار کوچک و خفیف خشونت نیز می‌تواند شروع شکل‌های بسیار خشن و مخرب خشونت‌های خانگی باشند. این بنیاد به منظور تحقق هدف خود از اینستاگرام به عنوان ابزاری کاربردی برای تبیین و توضیح هرچه بهتر این مسئله بهره برده است.

بدین ترتیب که حساب کاربری به نام  lifeof_farah@ در اینستاگرام ایجاد نموده است تا از این طریق با مخاطبان (مردان) ارتباط برقرار نماید.
مردان بسیاری دعوت به مشاهده این حساب کاربری ساختگی شده‌اند و همچنین مردم امارات متحده عربی با به اشتراک‌گذاری عکس‌های مربوط به فرح و پیوست (tag) نمودن lifeof_farah حمایت خود را از این حرکت نشان داده‌اند.

ویدئوی کمپین