انسان به ذات پاک است و میل به کمک به دیگران دارد. آموزه‌های دینی و فرهنگی نیز مزید بر علت شده و  گرایش به نیکوکاری را در انسان می‌پرورانند. همین امر جوامع را به سمت انجام کارهای داوطلبانه و دستگیری از نیازمندان و حمایت از قشر آسیب دیده سوق داده است. 

به دلیل اهمیت و تاثیر شگرفی که وجود گروه‌های داوطلب در جوامع بشری داشته‌اند، سازمان ملل متحد در سال 1985، 5 دسامبر (14 آذر) را «روز جهانی داوطلب» معرفی کرد.
این روز بهانه‌ای شده است برای تجلیل از داوطلبان و تشویق سایرین به پیوستن به گروه‌های داوطلب و تشکل‌های مردمی. 


اهداف پیوستن به گروه‌های داوطلب

داوطلبان در سراسر دنیا با اهداف و دلایل متعددی در کارهای داوطلبی شرکت می‌کنند. این اهداف در سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد (با افق 2030) به تفکیک مطرح شده است:


تاثیرات کار داوطلبانه بر فرد

طبق آمار سازمان ملل، حدود یک میلیارد نفر در جهان داوطلب هستند و در ماه ساعاتی از وقت خود را صرف فعالیت‌های داوطلبانه و عام المنفعه می‌کنند. آنچه سبب می شود عده‌ای به غیر از زندگی شخصی خود، دغدغه جمعی نیز داشته باشند، ریشه در ارزش‌ها و عقایدی چون برابری، آزادی و عدالت دارد.
آن‌ها احساس می‌کنند که توانسته‌اند با مشارکت و همکاری تغییری هر چند کوچک به سمت زندگی بهتر و روشن ایجاد کنند و همین امر حس اعتماد به نفس و رضایت مندی را در آنان ایجاد می‌کند و مهارت های مدنی را در فرد تقویت می‌کند.


تاثیرات کار داوطلبانه بر جامعه

علاوه بر این، حضور در کارهای داوطلبانه دارای مزیت‌هایی برای جامعه نیز می باشد از جمله آنکه شرکت در تشکل‌های مردمی سبب تقویت روحیه همبستگی و اعتماد متقابل در جامعه می‌شود و به روابط رسمی و غیررسمی در جامعه رنگ و بوی تازه می‌بخشد و در نتیجه مردم نسبت به جامعه خود حس تعلق خاطر پیدا می‌کنند.

جوامعی با چنین ویژگی‌هایی خود به صورت پویا مسیر پیشرفت و آبادانی را در پیش می‌گیرند و در نهایت در کنار هم به آرمان‌های مشترک خود جامه عمل می‌پوشانند.


رابطه مستقیمی میان میزان مشارکت‌های مردمی و تعداد داوطلبان با سطح رفاه آن جامعه وجود دارد.


بدین معنا که هرچه جامعه‌ای داوطلبان بیش‌تری داشته باشد، رفاه نیز بیش‌تر خواهد شد و کیفیت زندگی بهبود خواهد داشت. بنابراین نباید از تاثیر کار داوطلبی غافل شد و علم به این نکته ضروری است که هر کدام از ما به عنوان یک عضو از این جامعه می‌توانیم تاثیری هرچند کوچک در بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران داشته باشیم.


انیمیشن‌های جالب درباره مشاغل داوطلبانه

نمونه‌ای ساده برای آنکه بدانیم همه می‌توانیم داوطلب باشیم. 
برای دنیایی بهتر و زندگی سالم تر؛


 


نمونه ایرانی و جالب تشویق به کار داوطلبانهبرای مشاهده سایر پوسترهای مشابه کلیک کنید