وقت‌مان را نذر کنیم!

در نزدیکی ما همسایه‌های نیازمندی به دلایل مختلف از جمله بیماری، اشتغال، عدم حمایت تحصیلی، مشکلات حقوقی و خانوادگی و نظایر آن با مسائل بسیاری رو به رو هستند. جهاد مهربانی با هدف جذب مشارکت‌های مردمی همه اقشار جامعه برای حل مسائل خانواده‌های نیازمند و با کمک شهروندان و با تخصص‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

همیار کیست؟

در هر شغلی که هستید و هر مهارتی که دارید می‌توانید با نذر وقت و مهارت خود، در حوزه‌های آموزشی، بهداشت و درمان، حمل و نقل اشتغال مشاوره، خدمات ساختمانی ، همیار خانواده‌های نیازمند و محروم شهر تهران باشید.