رهگذران میدان راه آهن روزهای گذشته با صحنه جالبی مواجه شدند. در گوشه‌ای از ضلع شمال غربی میدان مرد جوانی قیچی به دست انتظار آن‌ها را می‌کشید. «قیچی مهربانی» نامی بود که در لحظه اول به چشم می‌آمد. جوانی با قیچی در دست موهای مردمی که به خاطر شرایط مالی کمتر به آرایشگاه می‌روند، کوتاه می‌کرد.
مردم در کنار هم منتظر می‌شدند تا نوبت به آن‌ها برسد و آرایشگر موی سرشان را کوتاه کنند.
حمید اکبری جوان 35 ساله‌ای که عنوان سریع‌ترین آرایشگر را نیز در کارنامه‌اش دارد، چند ماه قبل نیز به یکی از مدارس کودکان کار در جنوب تهران رفت و در 8 ساعت موی سر 230 دانش آموز را کوتاه کرد. این بار نوبت مردم یکی از میادین جنوبی تهران بود. جایی که اهالی شهرهای مختلف ایران گذرشان به این میدان می‌افتد. او در حالی که بساط آرایشگری‌اش را در پیاده‌رو برپا کرده بود در پاسخ به نگاه متعجب رهگذران از آن‌ها می‌خواست تا روی صندلی بنشینند تا موی سرشان ر ا اصلاح کند.

او با بیان اینکه بهترین روز زندگی‌اش را کنار این مردم سپری کرده است، گفت: همیشه به دنبال فرصتی بودم که به شکرانه موفقیت در کارم به مردم شهرم رایگان خدمت کنم. ما در هر شغل و حرفه‌ای که هستیم می‌توانیم یک کار خیر و مفید انجام بدهیم. کمک کردن به مردم تنها در دادن پول خلاصه نمی‌شود و می‌توانیم از توانایی‌هایی که داریم، برای کمک به دیگران استفاده کنیم. تلاش کردم این واقعیت را فرهنگ سازی کنم. استقبال مردم برای من جالب بود. با مجوزی که از اماکن نیروی انتظامی گرفتم، همه وسایل کار و صندلی آرایشگاه را به میدان راه آهن جایی که تهران قدیم را می‌توان در آنجا حس کرد، آوردم. رهگذران که بسایری از آن‌ها اهل شهرهای دیگر بودند، ابتدا با تعجب نگاه می‌کردند و برخی هم تصور می‌کردند دوربین مخفی است. اما کم کم به تعداد کسانی که می‌خواستند موی سرشان اصلاح شود، اضافه شدند. همه آن‌ها با لبخند روی صندلی می‌نشستند و هر مدلی که دوست داشتند، سرشان را اصلاح می‌کردم. برخورد آن‌ها هم برایم جالب بود. می‌گفتند این روز را از یاد نمی‌بریم و ما هم به اندازه توان خودمان به دیگران کمک خواهیم کرد. اکبری در ادامه گفت:

در زندگی همه به دنبال کار بیشتر و درآمد زیاد هستیم ولی اگر تنها یک روز در هفته یا ماه را برای مهربانی کردن به مردم نیازمند اختصاص بدهیم، هیچ خللی در درآمدمان به وجود نمی‌آید ولی در عوض آن می‌توانیم لبخند را به ده‌ها انسان دیگر هدیه کنیم.

خبرنگار: یوسف حیدری