سه دانشجوی طراحی تایوانی پروژه بستنی یخی آب آلوده را انجام دادند که زیبایی‌شناسی را در مقابل فعالیت‌های زیست محیطی قرار می‌دهد. این گروه به سراغ صد منبع آب آلوده در تایوان رفته، نمونه‌هایی جمع‌آوری و به شکل بستنی‌های یخی درآوردند. سپس این بستنی‌ها را در بسته‌بندی‌های زیبا پیچیدند تا زشتی و مشکل ساز بودن آن‌ها نادیده گرفته شود.


این پروژه هنری آلودگی که برنده جایزه شد توجه زیادی را در تایوان به خود جلب کرد و در موزه‌ها و اخبار ملی نمایش داده شد. باتوجه به رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی در این کشور، آلودگی آب افزایش یافته و برای دانشجویان مهم است که به این مسئله توجه کنند. درجمع آوری آب از مناطق مرکزی که مردم اغلب عبور می‌کنند، اما آن را نادیده می‌گیرند، پروژه بستنی یخی آب آلوده ما را مجبور می‌کند با این مشکل که آن را بی ضرر می‌پنداریم روبرو شویم. همان طور که یک نفر وسوسه می‌شود این بستنی را لیس بزند قبل از اینکه از نزدیک به آن نگاه کند، ما اغلب اهمیت خلوص آب را نادیده می‌گیریم.

 

منبع: برترینها