سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کمپین مشترکی با عنوان «همه واقف باشیم» را راه اندازی کرده اند.  400 سازه با هدف تبلیغ امر وقف در سطح شهر نصب‌شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است. بعضی از این پوسترها با نام «من هم وقف می کنم» منشر شده است هدف از این کار مشارکت افراد با هر شغل و توانایی که دارند در این احسان ماندگار است.

 


ادامه تصاویر «من هم وقف می کنم»