ماه مبارک رمضان، ماهِ خاصِ اکرام است. ماه اکرامِ پروردگار، ماه اخصِ دستگیریِ نیازمندان، ماهی که مولای متقیان، کیسهٔ نان و رطب به دوش می‌گرفت و شبانه، فقرا را میهمانِ خوانِ کرامتش می‌نمود... و اکنون که قرنها از این ماجرا می‌گذرد، هنوز این مرامِ فتوّت و جوانمردی، در جانهای آزاده، و تابعینِ حضرت مولی، چشم نوازِ روح است...

سراغ این تکریم را، در مکتبی که تار و پودش، عشق و محبت و معرفتِ حضرت امیر است، ساده تر می‌توان گرفت. اینجا، در ادبیاتِ مکتب معلی، قدم خیر و مشارکت در امور خیریه، واژگان غریبی نیستند...

در آفاقِ همین تبعیت از حضرت علی علیه السلام، جمعی از اعضای ارزشیِ مکتب معلی، در وادی کتابت و تذهیب، گویِ جوانمردی ربودند و غزلِ مهربانی سرودند. دل در کارِ قلم کشیدند و از مُرکّبِ کتابت، به مٙرکبِ ارادت رسیدند...

خودجوش و قلب‌مدار، به قرار مهر، گردِ هم نشستند و به تغزّلِ نورانی حروف بر لوح مکتوب، و تعشقِ نگارینِ پیچک‌های بهشتی در پیرامون آن کلماتِ عالیات، جانِ مخاطبین را به صیدِ کرامت بردند...

... وقتی نسیمِ رحمت می‌وزد، چقدر عطر خداوند مشام‌نواز می‌شود...

تصاویر، تا حدودی گویای حال زیبای جاری در دقایقِ این همنشینی هستند...

 


* تمامی عواید این کارگاه به خیریه گلریزون اختصاص یافته است و صرف امور درمانی خواهد شد.
خیریه گلریزون تحت حمایت جمعی از پزشکان و هنرمندان گرانقدر و حمایت معنوی استاد حمید عجمی "مبدع خط معلی" به صورت خودجوش در راستای کمک به بیماران شکل گرفته است.