هنرمندان نقاش با همراهی افراد بهبود یافته سرطان و دارای معلولیت، بذر دوستی می‌کارند.

مکان: تهران خیابان آیت الله طالقانی بین حافظ و شهید نجات اللهی پلاک ۲۶۳ گالری گل‌های داوودی
زمان: ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸ با همکاری جامعه معلولین ایران، گروه همسرایان امید و گالری گل‌های داوودی

☘️ نمایشگاه نقاشی درخت دوستی

📌 عواید این نمایشگاه به مصرف تهیه ملزومات درمانی و توانبخشی معلولین و افراد بهبود یافته سرطان می‌رسد.