در پروژه «جمع‌سپاری مالی؛ پروژه خرید و توزیع بخاری برای 20 خانواده» که توسط «ویکی‌نیکی» معرفی شده بود، سامانه کرادفاندینگ «دونیت» اعلام کرد قصد دارد برای تامین هزینه خرید بخاری برای تعدادی خانواده‌ دارای فرزند معلول و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان نان‌آور خانوار که توسط مددکاران دلسوز بهزیستی شناسایی شده و مورد تایید موسسه خیریه «نیک‌گامان» نیز قرار گرفته‌اند، جمع‌سپاری انجام دهد.

اینک با کمک دست‌های مهربان نیکوکاران، مبلغ مورد نیاز این پروژه (۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان) تامین شده است.


 «جمع‌سپاری مالی؛ پروژه خرید و توزیع بخاری برای 20 خانواده»


امید است با همکاری مسئولین پروژه بتوانیم لبخندی گرم باشیم در زمستانی سرد، بر لبان هم‌میهنان عزیزمان.

همچنین «دونیت» در نظر دارد در روزهای آتی گزارش عملکرد این جمع‌سپاری را به صورت کامل تقدیم حضور شما نیکوکاران عزیز نماید.