«ویکی‌نیکی» در معرفی یکی از کمپین‌های خیریه با عنوان «جمع‌سپاری مالی؛ پروژه رهن خانه برای زنی تنها»، از مرضیه گفت که به همراه دو فرزندش در خانه خرابه 50 متری به همراه 9 نفر دیگر که خانواده شوهرش هستند زندگی می‌کنند.

او شوهرش در زندان است و سختی‌های زیادی را به همراه دو کودکش متحمل شده و اینک جان خود و دو فرزندش در خطر است، چراکه برادر‌شوهرش معتاد و در وضعیت روحی بدی است.اینک سامانه جمع‌سپاری مالی «مهربانه»، با کمک دستان شما موفق به جمع‌آوری مبلغ مورد نیاز برای رهن خانه‌ای مستقل برای مرضیه و دو فرزندش شده است. 

مبلغ 64,600,000 ریال که به عنوان مبلغ هدف پیش‌بینی شده بود در 28 آذر 97 تکمیل شد. این مبلغ با مشارکت 26نیکوکار تامین شده است. 

مهرانه در روزهای آتی گزارش مفصلی به شما نیکوکاران ارائه خواهد داد.