در طول تاریخ، خبرنگاران بسیاری بوده‌اند که علاوه بر گزارش خبرهای مختلف شهر و کشورشان، به دنبال رساندن اخبارِ راه‌های دور، جنگ‌های سخت و مناطق دورافتاده جهان بوده اند؛ ولو با یک یادداشت کوتاه یا یک عکس ساده.


«گردا تارو»(Gerda Taro) از عکاس-خبرنگاران بدون مرزی است که به عنوان اولین زن عکاس جنگ نیز شناخته می‌شود.تارو به خاطر عکس‌هایی که از جنگ داخلی اسپانیا برای نشریات مختلف ثبت کرده، شناخته شده است. بانوی عکاس آلمانی که با ظهور نازیسم به فرانسه گریخته بود، ضدیت با فاشیسم را مبنای گزارش‌های خود از جنگ قرار داد.
گردا تارو، در اوج جوانی و در 26 سالگی، در حالیکه بخش عمده‌ای از زندگی کوتاه و فعالیت حرفه‌ای به تهیه عکس‌های خبری از نبرد داخلی اسپانیا گذشته بود، بر اثر برخورد با تانک در خط مقدمِ همان جنگ کشته شد.
 اما رسالت خبرنگاران محدود به تهیه گزارش از مناطق بحران زده نیست، بلکه باز کردن چشم مخاطب روی حقایق هم بخشی از این رسالت است.
در این مسیر، بسیاری از خبرنگاران برای گفتگو با دیکتاتورهای جهان به اقصی نقاط این کره خاکی سفر کرده‌اند. 
«ریکاردو اوریتزیو» روزنامه نگار ایتالیایی، به مدت چندین سال، زندگی هفت دیکتاتور جهان را تعقیب کرده و پس از سرنگونی آن‌ها از قدرت، به سراغشان رفته است.
هدف اوریتزیو ازاین مصاحبه‌ها، بررسی اعمال پیشین و دیدگاه‌های جدید این هفت دیکتاتور پس از برکناری از قدرت است.
«عیدی امین» دیکتاتور نظامی و سومین رئیس جمهور اوگاندا، «ژان-بدل بوکاسا» امپراتور خودکامه و مشهور به قصاب آفریقای مرکزی و ... از جمله افرادی هستند که ریکاردو با آن ها مصاحبه کرده و حتی به خاطر انجام برخی از این مصاحبه ها بازداشت شده است.