راجر فدرر و بیل گیتس مسابقه‌ای را برای کمک به کودکان آفریقایی برگزار می‌کنند.

عادت کرده‌ایم به تماشای نمایش ستاره‌ها در ميادین خيریه؛ نه فقط در ایران خودمان، که سالهاست مردم و ستاره‌های هنر و ورزش در گوشه گوشه جهان قدم برمی‌دارند برای کمک به نيازمندان.

این بار هم کودکان آفریقایی بهانه‌ای شده‌اند برای قدم‌زدن ستاره‌ها در زمين‌های خيریه و قرار است راجر فدرر و بيل گيتس یک مسابقه نمایشی تنيس را به نفع کودکان نيازمند آفریقایی برگزار کنند. 

راجر فدرر قهرمان 18 دوره گرند اسلم و بيل گيتس بيليونر معروف و مالک مایکروسافت قرار است مسابقه دوستانه‌ای را برای کمک به کودکان آفریقایی برگزار کنند که این بازی روز نهم اردیبهشت­ (29 آوریل)­ برگزار می‌شود. در این بازی نمایشی در یک ست آرنا با فدرر و بيل گيتس با جان ایسنر رقابت می‌کند و در یک بازی دیگر فدرر با ایسنر دیدار می‌کند.

فدرر آخرین قهرمانی‌اش را اوایل همين هفته در فينال مسابقات ميامی با شکست دادن نادال تجربه کرد.