«24 مهرماه(16 اکتبر)» به نام روز جهانی غذا نام‌گذاری شده است. در همین راستا سازمان ملل متحد در برنامه جهانی غذا، کمپینی را در سراسر دنیا با نام #بشقابت_رو_شریک_شو راه‌اندازی کرده است تا با کمک همه مردم جهان بتواند در جهت مبارزه با گرسنگی قدمی موثر بردارد.

امیدواریم با همراهی شما دوستان عزیز در این عمل انسان‌دوستانه، روزی برسد که هیچ‌کس در هیچ جای این کره خاکی گرسنه نباشد.