در آخرالزمین ویدئوهایی خواهید دید که شما را با وضعیت نابه‌سامان امروز زمین و محیط زیست آشنا می‌سازد.

  • هر روز می‌توانید در دو نوبت ویدئوهایی کوتاه تماشا کنید و سپس به سوال مطرح شده از آن‌ها پاسخ دهید.
  • تماشای هر ویدئو حداکثر ۴ دقیقه زمان شما را خواهد گرفت.
  • در صورت ثبت پاسخ صحیح به سوال مطرح‌شده هدایایی از زودفود و سایر حامیان کمپین دریافت خواهید کرد.
  • کدهای تخفیف از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد و هم‌چنین در بخش کدهای کمپین در حساب کاربری زودفود شما ثبت می‌گردد.
  • آخرالزمین از تاریخ شنبه ۱۳ آذر ماه به مدت یک هفته برگزار خواهد شد.