«شیوا ابراهیمی» بازیگر سینما و تلویزیون خواستار توسعه بیمارستان‌هایی مانند حضرت عبدالعظیم شد و از مردم دعوت کرد تا در ساخت این بیمارستان مشارکت کنند.

«شیوا ابراهیمی» گفت: وقف ظرفیت‌های بسیاری دارد که یکی از آن‌ها مشارکت واقفان در ساخت بیمارستان است.

وی به ساخت بیمارستان عبدالعظیم (ع) اشاره کرد و گفت: اینکه با اوراق وقفی و با استفاده از ظرفیت وقف بتوان یک بیمارستان ساخت، اقدام بسیار خوبی است.

این بازیگر توانای سینمای ایران ساخت این بیمارستان برای بیماران سرطانی را اقدامی ستودنی دانست که باید توسعه یابد و گفت: این اقدامات باعث می شود تا هزینه‌های سنگین درمان سرطان کاهش یابد.

وی از خیرین دعوت کرد تا هرچه بیشتر در ساخت این نوع بیمارستان‌ها سهیم شوند.

ابراهیمی ساخت این بیمارستان را کمک به درمان بیماران سرطانی عنوان کرد و افزود: باید دست به دست هم بدهیم تا از مشکلات بیماران سرطانی کم شود.


منبع: امینانه