اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اجتماعی
راهنمای موسسات و سازمان‌های مردم
اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اجتماعی

چرا موسسات و سازمان‌های مردم نهاد و...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
0
درخت حقوق؛ کمک به گفتگو درباره معنا و عملکرد حقوق افراد دارای معلولیت
مفاهیم و قوانین
درخت حقوق؛ کمک به گفتگو درباره معنا و عملکرد حقوق افراد دارای معلولیت

قرار دادن حقوق افراد دارای معلولیت در چه...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
0
ضرورت پاسخ‌گویی موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد
دانش نیکی
ضرورت پاسخ‌گویی موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد

شفافیت و پاسخ‌گویی موسسات و سازمان&...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
0
کارآفرینی اجتماعی؛ راهکاری برای تحول زندگی زنان روستایی
بهترین را‌ه‌های کمک
کارآفرینی اجتماعی؛ راهکاری برای تحول زندگی زنان روستایی

کارآفرینی اجتماعی در جوامع محلی و روستای...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
1
25 نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با «خشونت علیه زنان»
نیکی نما
25 نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با «خشونت علیه زنان»

از اینفوگرافیک‌های مبارزه با خشونت...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
0
داستان‌های کتاب درون خود را برای مخاطبانتان بخوانید!
بازاریابی و تبلیغات
داستان‌های کتاب درون خود را برای مخاطبانتان بخوانید!

شاید این گفته را شنیده باشید که «ه...

مدرسه ترویج‌گری پرتو
0