بانوی نیکوکار به همراه دوستان خود، گروهی را تشکیل داده اند تا بتوانند در هر بار حضور در خیریه کهریزک، بخشی از نیازهای بی شمار این خانه بزرگ را تأمین نمایند.


به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ بانو نازنین احمدی از هنرمندان توانمند عرصه گویندگی و دوبله به همراه جمع زیادی از دوستان خود که جملگی از هنرمندان صدا و سیما هستند، نیاز سنجی ملزومات مورد نیاز زندگی مددجویان این خانه بزرگ را در برنامه کاری و زندگی خود قرار داده‌اند.

این عزیزان مهربان شهر همه هفته با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، ره‌آوردی که با مشارکت هم تهیه کرده‌اند را تقدیم مسئولین می‌کنند تا با ره‌آوردی دیگر و هفته‌ای پیش رو باز گردند.

بانو نازنین احمدی در آخرین حضور سبز و پر مهر خویش و یارانش، در سخنان کوتاهی گفت:

از حق نگذریم، گروه خوبی شده ایم که با هم متحد و هم زبان شده اند، وقتی به قطعیت می رسیم که چه نیازی در اولویت است، هر کسی به سهم و توان خود در رفع آن نیاز پیش قدم می‌شود تا ما یحتاج مورد نیاز به موقع تهیه و تحویل گردد.


بانو احمدی درباره انگیزه و هدف خود و یارانش نیز گفت:

خدای ما گواه است که بی هیچ دلیلی دست به این اتحاد و همدلی زده ایم، مگر رفع نیاز نیازمندان، دلیلی جزء حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌خواهد، وقتی انسان بتواند حس مسئولیت پذیری را پیدا کند، وقتی درد را بفهمد و لمس کند، قطعاً می‌تواند بی هیچ فرمان و دلیلی به این باور برسد که می‌تواند همراه خوبی در این‌گونه کارها باشد.


این بانوی نیکوکار در پایان تصریح کرد:

همه دوستان من خانواده و خویشاوندانی دارند، اما اولویت زندگی آنان، رضایتمندی نیازمندان شده است و این همان فهم و درکی است که هر انسان آگاهی باید و باید به آن رسیده و از آن بهره‌های فراوان اخلاقی برای خود برده، باعث خشنودی و رفع نیازهای دریافت کنندگان همراهی شود.