بیل گیتس به همراه همسرش «ملیندا» در سال 2000 بنیاد خیریه «بیل و ملیندا گیتس» را تاسیس کردند. این مرکز در سال 2006 با همکاری «وارن بافِت» کارآفرین و سرمایه گذار موفق آمریکایی بیش از پیش توسعه یافت.

بیل گیتس در این ویدیو به بررسی وضعیت بهداشت در کشورهای فقیر و در حال توسعه از نظر شاخص‌های جمعیتی و به ویژه مرگ و میر کودکان در بدو تولد می‌پردازد و با ارائه آمار و ارقام موثق، نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی بین میزان مرگ و میر کودکان و درآمد سرانه مردم وجود دارد.

با این وجود، برخی کشورها با وجود درآمد بسیار پایین، پیشرفت قابل توجهی را در زمینه بهداشت عمومی داشته اند و به عقیده بیل گیتس می‌توان با الگو گرفتن از این موارد مثبت، دیگر کشورها را به سمت آینده‌ای بهتر هدایت نمود.

 


منبع: دیجیاتو