موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم‌ نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی است که در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آن‌ها فعالیت می‌کند.

جشنواره نوروزی بهنام دهش پور، از تاریخ 8 الی 11 اسفندماه، از ساعت 10 تا 21 در خيابان وليعصر، پایین تر از پارک وی مجتمع فرهنگی، ورزشی تلاش برگزار می‌گردد.

نیکوکاران عزیز، می‌توانند جهت حمایت از خیریه بهنام دهش پور و آشنایی بیشتر با مجموعه فعالیت‌های آن‌ها در این بازارچه خیریه شرکت کنند.